Опште информације

О нашем раду

Најважнији и примарни задатак Центра руских виза је поједностављење и убрзавање процеса издавања визе за улазак у Русију. То сада постаје могуће захваљујући сарадњи Центра руских виза с Конзулатoм Руске Федерације, због савремене материјалне базе и применом нових технологија на пријему и обради докумената.

Службеници Центра руских виза спремни су да Вас посаветују о свим питањима везаним за добијање визе за Руску Федерацију и припреме потребне документације (за добијање приглашениа за Руску Федерацију).Како бисмо сачували Ваше и наше време у Центру руских виза претходно можете заказати консултације.Због Ваше лагодности и сигурности Центар руских виза има вишеканални кол центар где се можете консултовати о било ком питању. Можете нам послати упит и путем електронске поште.

Рокови за добијање визе

Амбасада Руске Федерације у Републици Србији разматра захтев за визу и доноси одлуку о издавању визе или одбијању захтева у року одређеном за тражени тип визе (уобичајено од 4 до 10 календарских дана), након предаје комплетне документације и уплате конзуларних такси.

У неким случајевима рок за разматрање захтева за визу може бити промењен према одлуци Конзулата.

У случају ванредних околности које захтевају хитан улазак у Руску Федерацију, грађанин може затражити хитни поступак издавања визе, те рокови за разматрање докумената за визу могу бити скраћени до 3 радна дана или мање према одлуци Амбасадора Руске Федерације.

Конзулат има право у неопходним случајевима као и због принципа узајамности продужити или променити рок за разматрање захтева за визу до 30 дана.

Такса за визу

Уз предају захтева за визу за улазак у Руску Федерацију путем визног центра подносилац мора да уплати конзуларну таксу и таксу за услугу.

Конзуларну таксу наплаћује Конзулат за разматрање захтева за визу. Висина конзуларне таксе може се мењати зависно од категорије визе, њене врсте и броју улазака као и од држављанства подносиоца.

Такса за услугу

Таксу за услугу наплаћује Центар руских виза за прихватање, обраду и предају докумената у Конзулат и за враћање докумената подносиоцу.

Плаћање се може извршити непосредно у Центру руских виза или у ВТБ банци.

Такса за услугу и конзуларна такса плаћају се пре предаје докумената. У случају одбијања захтева за визу, уплаћене таксе се не враћају.

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.