Информације визама

РУСКА ВИЗА

Држављани Републике Србије–носиоци дипломатских и службених пасоша, као и носиоци нових биометријских (црвених) грађанских пасоша улазе у Руску Федерацију без виза на рок до 30 дана.За путовања на рок више од 30 дана, као и путовања ради запошљавања или студија држављани Републике Србије мораjу имати одговарајућу визу пре уласка у Руску Федерацију.

Виза се лепи у путну исправу странца и садржи следеће податке: Презиме, име (словима руског ћириличног и латиничног писма), датум рођења, пол, држављанство, број личне карте, датум издавања визе, дозвољени рок боравка у Руској Федерацији, број позива за улазак у Руску Федерацију или одлука државног тела, рок важности визе, циљ путовања, податке позивајуће организације (позивајуће приватне особе), визе по броју улазака.

ВИЗЕ ПО БРОЈУ УЛАЗАКА

  ЈЕДНОКРАТНА ВИЗА за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију

  ДВОКРАТНА ВИЗА за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију

  ВИШКРАТНА ВИЗА за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ИМАТЕ ЗАБРАНУ УЛАЗКА У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.