Изјава

Изјава

Изјава о заштити личних података подносиоца

Компанија гарантује заштиту права и слободе подносиоца током обраде његових личних података, укључујући право на приватност, личну и породичну тајну, поштујући притом национално законодавство о заштити личних података.

Компанија добија личне податке које подносиоц даје добровољно и који су потребни за припрему и обраду документације за предају у конзулат Руске Федерације.

Компанија одређује количину и садржај личних података зависно о потреби и сврси обраде, на темељу националног законодавства о заштити личних података.

Субјект личних података

 физичка особа, која се одређује директно или индиректно помоћу личних података.

Лични подаци

 било која информација директно или индиректно везана за физичку особу (субјекта личних података)

Обрада личних података

Обрада личних података ради се искључиво уз сагласност субјекта личних података или на другој законској основи. Обрада личних података ради се искључиво у сврху пружања затражених услуга припреме и обраде документације за предају у конзулат Руске Федерације.

Није дозвољена обрада личних података неусклађена са сврхом скупљања личних података.

Обрада личних података је било која радња са личним подацима, уз коришћење технологија или без, која подразумева прикупљање, систематизацију, спремање, обнављање, промене, кориштење, предају, деперсонализацију, блокирање и/или уништавање личних података.

Рок чувања личних података одређују тачке националног законодавства у сфери заштите личних података.

Заштита личних података

Заштита личних података је обавезно правило Компаније/предузећа.

Како би се то постигло, приступ бази личних података је строго ограничен, заштићен савременим техничким и програмским алатима од незаконитог или случајног приступа, уништавања, промена, блокирања, копирања или дистрибуције личних података, као и других незаконитих радњи.

Компанија гарантује тајност личних података те преузима обвезу да спречи њихову дистрибуцију без сагласности субјекта личних података.

Предаја личних података трећим особама

Лични подаци могу бити предани трећој страни искључиво у сврху пружања тражених услуга уз сагласност субјекта личних података.

Предају личних података компанија не преноси трећим особама које нису везане уз пружање услуга на захтев субјекта личних података.

У случају да компанија уз сагласност субјекта личних података наређује обраду података другим особама на основи уговора, она сноси одговорност за очување личних података.

Подношење информације о личним подацима

На основу захтева подносиоца компанија ће дати све информације о свим личним подацима подносиоца. Давање личних података на захтев законских представника или пуномоћника није могуће.

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.