Пословна виза

Пословна виза

Oбична пословна виза се за држављане Републике Србије,БиХ и ЦГ за улазак у Руску Федерацију у пословне сврхе (одржавање преговора, семинари, конференције, састанци са пословним партнерима).

Виза се издаје на основу позивног писма које је издала Федерална миграцијска служба (ФМС Русије), Министарство спољних послова Руске Федерације (МИД Русије).Пословна виза може бити једнократна 90 дана, двократна с роком трајања до 180 дана или вишекратна с роком трајања од 6 месеци до 3 године.

Обратите пажњу! Боравак на територији Руске Федерације са вишекратном пословном визом не сме прелазити 90 дана у периоду од 180 дана.

Потребни документи

За добијање једнократне, двократне или вишекратне пословне визе потребни су следећи документи:

 Позивно писмо за Руску Федерацију издано од стране Федералне миграцијске службе

 Пасош који има најмање две чисте странице за визе и који важи 6 месеци по истеку трајања визе

 Фотографија у боји 3,5х4,5 цм са светлом позадином, са јасним приказом лица анфас без наочара са тамним стаклима и без одевног предмета за покривање главе (изузетак су случајеви када се особа због националне или верске припадности има одевни предмет за покривање главе на фотографији у пасошу)

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ! Конзулат има право да затражи допуну докумената за визу, позвати на разговор или продужити рок за израду визе.

Таксе и рокови

За држављане Републике Србије
Рок за обраду

захтева

 • ЈЕДНОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ДВОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ВИШКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
Такса за конзуларне

радње

 • 14.070,оо РСД
 • 7.035,оо РСД
 • 22.512,оо РСД
 • 11.256,оо РСД
 • 42.210,оо РСД
 • 21.105,оо РСД
Такса услуге фотографисања

(ПДВ укључен)

 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД

Пренос визе

Конзуларна такса
 • 2.814,оо РСД
Такса за услугу (с ПДВ-ом)
 • 2.976,oo РСД

Обратите пажњу!

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.