Приватна виза

Важно је знати

Приватна виза издаје се држављанима Републике Србије за улазак у Руску Федерацију у сврху приватне посете на основу: Позива Федералне миграцијске службе (ФМС Русије) на основу молбе држављанина Руске Федерације, страног држављанина који има дозволу боравка у Русији или правне особе. Обична приватна виза може бити издата за улазак у Руску Федерацију због хитног лечења, тешке болести или смрти члана уже породице уз потврду о потреби хитног лечења, тешкој болести или смрти члана уже породице. Приватна виза издаје се са роком трајања до 90 дана и може бити једнократна или двократна.

Потребни документи

За добијање једнократне, двократне или вишекратне приватне визе потребни су следећи документи:

 Позивно писмо за Руску Федерацију издато од стране Федералне миграцијске службе

 Пасош која има најмање две чисте странице за визе и који важи 6 месеци по истеку визе

 Образац за визу, који треба испунити на страници нашег сајта, исписати и лично потписати; (За избор места где се предају документи треба уписати Центар руских виза у који планирате да предати документе)

 Фотографија у боји 3,5х4,5 цм са светлом позадином, са јасним приказом лица анфас без наочара са тамним стаклима и без одевног предмета за покривање главе (изузетак су случајеви када се особа због националне или верске припадности има одевни предмет за покривање главе на фотографији у пасошу)

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ ! Конзулат има право да затражи допуну докумената за визу, позвати на разговор или продужити рок за израду визе.

Таксе и рокови

За држављане Републике Србије
Рок за обраду

захтева

 • ЈЕДНОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ДВОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ВИШКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
Такса за конзуларне

радње

 • 14.070,оо РСД
 • 7.035,оо РСД
 • 22.512,оо РСД
 • 11.256,оо РСД
 • 42.210,оо РСД
 • 21.105,оо РСД
Такса услуге фотографисања

(ПДВ укључен)

 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД

Пренос визе

Конзуларна такса
 • 2.814,оо РСД
Такса за услугу (с ПДВ-ом)
 • 2.976,oo РСД

Обратите пажњу!

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.