Радна виза

Радна виза

Издаје се држављанима Републике Србије за улазак у Руску Федерацију у сврху рада, на основу позива који је издала Федерална миграцијска служба Руске Федерације (ФМС Русије) са могућношћу продужења од стране уреда ФМС Русије.

Виза се може продужити на основу радног или грађанског уговора о обављању посла или пружању услуга, склопљеног у складу са законодавством Руске Федерације.

Радна виза искључиво је једнократна са роком важења од 90 дана (осим визе за висококвалификоване стручњаке).

Потребни документи

За добијање вишекратне радне визе потребни су следећи документи:

 Позив за улазак у Руску Федерацију издан од стране Федералне миграцијске службе

 Пасош који има најмање две чисте странице за визе који важи 1,5 годину по завршетку трајања визе

 Образац за визу, који треба испунити на страници сајта, исписати и лично потписати

 Фотографија у боји 3,5х4,5 цм са светлом позадином, са јасним приказом лица анфас без наочара с тамним стаклима и без одевног предмета за покривање главе (изузетак су случајеви када особа због националне или религиозне припадности има одевни предмет за покривање главе на фотографији у пасошу)

 Сертификат који потврђује да страни држављанин нема ХИВ у случају када се виза тражи на рок дужи од 3 мјесеца.

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ! Конзулат има право да затражи допуну докумената за визу, позвати на разговор или продужити рок за израду визе.

Таксе и рокови

За држављане Републике Србије
Рок за обраду

захтева

 • ЈЕДНОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ДВОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ВИШКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
Такса за конзуларне

радње

 • 14.070,оо РСД
 • 7.035,оо РСД
 • 22.512,оо РСД
 • 11.256,оо РСД
 • 42.210,оо РСД
 • 21.105,оо РСД
Такса услуге фотографисања

(ПДВ укључен)

 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД

Пренос визе

Конзуларна такса
 • 2.814,оо РСД
Такса за услугу (с ПДВ-ом)
 • 2.976,oo РСД

Обратите пажњу!

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.