Студентска виза

Важно је знати

Обична студентска виза издаје се за држављане Републике Србије за улазак у Руску Федерацију са сврхом школовања у образовној установи на основу позива, издатог од стране Федералне миграцијске службе (ФМС Русије) или по одлуци Министарства спољних послова Руске федерације (МИД Русије).

Студентска виза може бити једнократна или двократна са роком трајања до 90 дана.

Продужавање визе обавља ФМС Русије по месту пребивања и регистрацији страног држављанина у миграцијски регистар када се издаје вишекратна виза на рок трајања уговора за школовање састављеног према образовном законодавству Руске Федерације, али не више од годину дана за сваку следећу визу.

Потребни документи

За добијање једнократне, двократне или вишекратне студентске визе потребни су следећи документи :

 Позивно писмо за Руску Федерацију издано од стране Федералне миграцијске службе или

 Одлука Министарства спољних послова о издавању визе

 Пасош која има најмање две чисте странице за визе и која важи 6 месеци по истеку трајања визе

 Образац за визу, кога треба испунити на нашем сајту , исписати и лично потписати

 Фотографија у боји 3,5х4,5 цм са светлом позадином, са јасним приказом лица анфас без наочара са тамним стаклима и без одевног предмета за покривање главе (изузетак су случајеви када се особа због националне или верске припадности има одевни предмет за покривање главе на фотографији у пасошу)

 Сертификат који потврђује да страни држављанин нема ХИВ у случају ако се тражи виза на рок дужи од 3 месеца.

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ! Конзулат има право да затражи допуну докумената за визу, позвати на разговор или продужити рок за израду визе.

Таксе и рокови

За држављане Републике Србије
Рок за обраду

захтева

 • ЈЕДНОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ДВОКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
 • ВИШКРАТНЕ ВИЗЕ
 • 1-3 радна дана
 • 4-10 радних дана
Такса за конзуларне

радње

 • 14.070,оо РСД
 • 7.035,оо РСД
 • 22.512,оо РСД
 • 11.256,оо РСД
 • 42.210,оо РСД
 • 21.105,оо РСД
Такса услуге фотографисања

(ПДВ укључен)

 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД
 • 2.976,oo РСД

Пренос визе

Конзуларна такса
 • 2.814,оо РСД
Такса за услугу (с ПДВ-ом)
 • 2.976,oo РСД

Обратите пажњу!

Пријатељи сајта

Врсте и категорије виза

image

Категорије визе

Зависно од сврхе уласка и боравка у Руској Федерацији, за држављане Републике Србије добија се руска виза из једне од следећих категорија: пословна, радна ,студентска, приватна.

Једнократна виза за време трајања визе даје право на један улазак у Руску Федерацију.

Двократна виза за време трајања визе даје право да на два улазка у Руску Федерацију.

Вишекратна виза за време трајања визе даје право на вишекратни (више од два пута) улазак у Руску Федерацију.